Związek Piłsudczyków RP (TP JP)

 

TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TPJP powstało 13 września 1988 r. z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy WP. W grudniu [10.12.1988 r.] odbył się I Walny Zjazd na którym wybrano władze stowarzyszenia i prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa. (TP ZP został zarejestrowany w dniu 21.10.1989 r. przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce).

 

Uchwałą ZG TPJP z 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Towarzystwa "PIŁSUDCZYK", który początkowo wydawany w formie biuletynu, od 1994 r. przyjął formę kwartalnika społeczno-historycznego. Do tej pory zredagowano 64 numery pisma.

 

Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego zrzeszało około 2 tys członków zorganizowanych w 20 oddziałach i 10 kołach terenowych m.in.: w byłych i aktualnych miastach wojewódzkich i powiatowych [Warszawa, Łódź, Szczecin, Gdynia, Olsztyn, Białystok, Lublin, Radom, Częstochowa, Kraśnik, Bielsk Podlaski, Biała Podlaska, Głowaczów, Parczew ]. Posiada własny sztandar i odznakę z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego, a którego uroczyste poświęcenie odbyło się 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej WP, z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej - Jaraczewskiej.

 

Cele statutowe Towarzystwa to: propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na podstawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszych patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe. W preambule deklaracji programowej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego [Związek Piłsudskiego RP] czytamy:

 

Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej Niepodległości naród doprowadził.

 

Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.

 

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Jesteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i elit politycznych.

 

Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

 

Tak jak On chcemy zintegrowanego społeczeństwa, które interes i dobro Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej postawi ponad różnicami politycznymi, światopoglądowymi, narodowymi i partyjnymi.

 

Jedną z istotnych inicjatyw Zarządu Głównego TPJP była uchwała z dnia 23 września 1989 r. zobowiązująca do utworzenia Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wysiłkiem organizacyjnym Towarzystwa, ukonstytuował się Komitet Budowy, w którego skład weszło 7 członków TPJP, a przewodniczącym Komitetu został wiceprezes Zarządu Głównego TPJP p. Zygmunt Korwin - Sokołowski. Wielkim wysiłkiem OKBPMIP, w dniu 14 sierpnia 1995 r. - w 75-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej - z udziałem Prezydenta RP p. Lecha Wałęsy i córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej - Jaraczewskiej, został odsłonięty Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Jego imienia. Był to kolejny pomnik. Pierwszy, staraniem Oddziału Białostockiego TPJP, został odsłonięty Pomnik Marszałka w Białymstoku w 73 rocznicę odzyskania Niepodległości [11.11.1991 r.]. W uroczystości odsłonięcia Pomnika wziął udział Prezydent RP na Uchodźstwie p. Ryszard Kaczorowski. Z inicjatywy oddziałów i kół Towarzystwa powstało szereg innych pomników Marszałka m.in.: w Głowaczowie [2.11.1989r.], w Parczewie [8.11.1992r.], w Janowie [30.05.1994r.], w Konstantynowie [11.11,1994r.], w Opatowcu [25.12.1994r.], w Bychawie [28.05.1995r.], w Wołominie [13.08.1995r.], w Częstochowie [11.11.1997r.], w Mławie [8.11.1998r.], w Bielsku Podl. [19.09.1999r.] w Szczecinie. Planowane są nowe pomniki: w Warszawa-Rembertów, Nidzica, Biała Podlaska. Obok innych pomników zbudowanych z inicjatywy społecznych komitetów obywatelskich [Grójec, Brok, Sokółka, Góra Kalwaria, Żuromin, Gorzów, Płock, Łódź, Gliwice, Warszawa, Komorowo, Toruń] / Z inicjatywy TPJP szereg szkół podstawowych i ponadpodstawowych przyjęło imię Józefa Piłsudskiego m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Rogożu, Szkoła Powszechna w Chorzelach, Zespół Szkół w Bogate, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Gimnazjum nr 14 w Olsztynie.

 

W wielu kołach i oddziałach podejmowana jest działalność redakcyjno - edytorska [Jarosław Dąbrowski z Bydgoszczy, Jan Rećko z Lubartowa], organizowane są wystawy [Zbigniew Nowicki, Bohdan Walknowski i Jerzy Rozpondek - Szczecina, Józef Zysk - Lidzbark Warmiński] oraz sesje popularno- naukowe [Wiesław L. Ząbek - Warszawa] poświęcone Marszałkowi J. Piłsudskiemu. Wiele uwagi ZP RP przywiązuje do obchodów uroczystości patriotyczno-narodowych, aktywnie uczestnicząc w świętach państwowych, niepodległościowych i kombatanckich. W stały kalendarz uroczystości niepodległościowych weszły obchody rocznic związanych z Marszałkiem m.in.; 5 grudnia - dzień urodzin, 19 marca - dzień imienin, 12 maja - dzień śmierci J. Piłsudskiego, a które obchodzone są nie tylko przez środowiska piłsudczykowskie, ale też inne ugrupowania niepodległościowe i kombatanckie.

 

Do ceremoniału wojskowego, wszedł również zapoczątkowany przez Piłsudczyków obyczaj składania przez najwyższe władze państwowe i wojskowe pod Pomnikiem Marszałka na Placu Józefa Piłsudskiego, wieńców i wiązanek kwiatów, z okazji świąt państwowych i narodowych. Z inicjatywy TPJP w dniu 16 września 1996 r. powołano w Warszawie Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Piłsudczykowskich i Kombatanckich, Konwent Seniorów i Radę Programową. IV Walne Zgromadzenie Delegatów TPJP, które obradowało 24 października 1998 r. w sali konferencyjnej Centralnej Biblioteki Wojskowej, podjęło uchwałę o dokonaniu zmian statutu Towarzystwa.

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 32 maja 2000 r. Stowarzyszenie przyjęło nazwę ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- TOWARZYSTWO PAMIECI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

 

Obrady XI Kongresu Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej odbyły się w dniu 14 listopada 2015 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Kongres otworzył kol. Stanisław W. Śliwa, który powitał delegatów i zaproszonych gości oraz wręczył wyróżnienia m.in. Order Związku Piłsudczyków RP ks. infułatowi gen. bryg. Marianowi Próchniakowi. Przewodniczącym obrad został kol. Wiesław L. Ząbek. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Krajowego wygłosił kol. Stanisław W. Śliwa; Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Zdzisław Uliński; Głównego Sądu Koleżeńskiego, kol. Stanisław Olszewski. W trakcie posiedzenia wybrano nowe władze statutowe oraz podjęto uchwały dotyczące poprawek w Statucie ZPRP.

 

Nowym prezesem Zarządu Krajowego ZPRP został ponownie wybrany kol. Stanisław Władysław Śliwa.

 

pat 2016